Նոր Նախաձեռնություններ

Արցախի հանրապետության համայնքային բուժքույրերի վերապատրսատման դասընթացներ

Հայ օգնության ֆոնդը շարունակական մասնագիտական զարգացման ծրագրերի շրջանակում  2018թ-ից իրականացնում է Արցախում աշխատող համայնքային բուժքույրերի 12 օրյա վերապատրսատման դասընթացներ /2018-2020/։

Դասընթացը իրականացվում է  ՀՀ առողջապահության ազգային ինստիտուտի /ԱԱԻ/ ուսումնական հենքի վրա՝ ՀՀ ԱԱԻ ընտանեկան բժշկության ամբիոնի աշխատակազմի և Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի համատեղ մշակված կրթական մոդուլներով։

Դասընթացը հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին շնորհվում է 36 ՇՄԶ կրեդիտ։

2018-2019թթ ծրագրին մասնակցել են Արցախի բոլոր համայնքների 243 բուժքույրեր։

Ոչ վարակային հիվանդությունների կանխարգելում և տարածված սիրտանոթային հիվանդությունների վարում

Հայ օգնության ֆոնդը շարունակական մասնագիտական զարգացման ծրագրերի շրջանակում  2020թ-ին իրականացնելու է ՀՀ մարզերի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնների թերապևտների/ընտանեկան բժիշկների 5 օրյա վերապատրսատման դասընթացներ /2020-2021/։

Դասընթացը իրականացվում է  ՀՀ առողջապահության ազգային ինստիտուտի /ԱԱԻ/ և Երևանի պետական բժշկական համալսարանի մասնագետների հետ համատեղ մշակված կրթական մոդուլներով։

Դասընթացը հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին շնորհվում է 17 ՇՄԶ կրեդիտ։

2020-2021թթ ծրագրում ընդգրկվելու են ՀՀ բոլոր մարզերը։